გაცვლა გაქირავება განბაჟება ავტონაწილები      
ავტოინფო სასარგებლოა საგზაო მოძრაობის ტესტები ჯარიმები        

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Merscedes-Benz

    Mercedes-Benz Mersedes-Benz

Cadillac

CadillacCadilac

BMW   
Nissan   
Toyota   
Chevrolet   
Volkswagen   
Ferrari   
ჯარიმები
 


11. 290-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 ნაწილი:

              „5. ჯარიმის ან/და საურავის განსაზღვრულ ვადაში გადაუხდელობის გამო გამოცემული დადგენილება მართვის უფლების ჩამორთმევის შესახებ შეიძლება გაუქმდეს და სამართალდამრღვევს დაუბრუნდეს მართვის მოწმობა, თუკი იგი მართვის უფლების ჩამორთმევის ვადის გასვლამდე გადაიხდის ჯარიმის გადაუხდელობისთვის დაკისრებულ საურავს და დამატებით 1000 ლარის ოდენობის ჯარიმას, თუ სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება ჩამორთმეულია 1 წლის ვადით, ხოლო თუ მართვის უფლება ჩამორთმეულია 2 წლის ვადით – დამატებით 1500 ლარის ოდენობის ჯარიმას.“. 

             მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2010 წლის 1 აგვისტოდან.

 საქართველოს პრეზიდენტი                    მიხეილ სააკაშვილი

 თბილისი,2010 წლის 2 ივლისი.


 

 


 

 
Copyright © 2009 - 2011 allauto.ge   All Rights Reserved