ავტოგაქირავება |   გაცვლა |   მძღოლის ვაკანსია |   ავტონაწილები | გაყიდულის ძიება |
ყიდვა გაყიდვა განბაჟება                                                 ავტოინფო სასარგებლოა საგზაო მოძრაობის ტესტები ჯარიმები   
მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია, მოგვიტევეთ შესაძლო მცირე შეფერხებისთვის. (შეზღუდვა არ ვრცელდება განცხადების განთავსებაზე)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Merscedes-Benz

    Mercedes-Benz Mersedes-Benz

Cadillac

CadillacCadilac


პორტალით სარგებლობის პირობები

პორტალით სარგებლობის პირობები
 

  BMW
  Nissan
  Toyota
  Chevrolet
    Volkswagen
  Ferrari

 
ცვლილება განხორციელდა 09.09.2017-ში

   საიტი მოიცავს მრავალ სხვადასხვა სახის ინფორმაციას. ადმინისტრაცია მუდმივად ცდილობს დააზუსტოს მათი სისწორე. მიუხედავად ამისა, საიტზე განთავსებული ზოგიერთი ინფორმაცია შეიძლება იყოს მცდარი ან შეიცავდეს რაიმე სახის უზუსტობას, რაზეც ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი. 
   ასევე არ აგებს პასუხს პორტალზე განთავსებულ სხვადასხვა სახის რეკლამებში წარმოდგენილი პროდუქციის ხარისხსა და/ან მომხმარებლისთვის მიწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე. 
 
    საიტზე არსებული სხვადასხვა სახის მასალა (ფოტო, ვიდეო და სხვ.) შეიძლება დაცული იყოს საავტორო უფლებით და მომხმარებლის მიერ მისი კომერციული ან სხვა მიზნით გამოყენება დაუშვებელია საიტის ადმინისტრაციასთან შეთანხმების გარეშე. 
 
  აკრძალულია მომხმარებლის მიერ საიტზე ისეთი მასალის ატვირთვა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს სისტემის მუშაობის შეფერხება ან დაზიანება.

  
                                       ”განცხადების განთავსების ზოგადი პირობები”
 
  საიტზე განცხადების განთავსება შესაბამის მენიუებში უფასოა.
  ერთ განმცხადებელს შეუძლია შეუზღუდავად (გონივრულ ფარგლებში და მოკლედ (განცხადების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 სტრიქონს)) გააკეთოს თემატური განცხადებები სხვადასხვა მარკის მომსახურების მენიუებიდან. მაგ., თუ გსურთ გააკეთოთ განცხადება Alfa Romeo-ს მარკის მოდელების სერვისის ან სხვა მომსახურების შესახებ, მთავარ გვერდზე “ავტოკოლექციაში” ან სხვა მენიუდან ირჩევთ Alfa Romeo-ს, შემდეგ “მომსახურება Alfa Romeo-ზე” არსებული მენიუებიდან ირჩევთ თქვენი განცხადების თემატიკის შესაბამის მენიუს, შედიხართ სისტემაში და განათავსებთ შესაბამის განცხადებას. 
  ღილაკზე  “ჩემი განცხადებები” – დაჭერით შეგიძლიათ შევსებისთანავე (გამოქვეყნებამდე) ნახოთ თქვენი განცხადება და სურვილის შემთხვევაში წაშალოთ. ამ ტიპის განცხადებების რედაქტირება პორტალზე არ ხდება. განცხადების წაშლა და თავიდან განთავსება შეგიძლიათ გამოქვეყნების შემდეგაც.
  ასევე ნახავთ მოცემული მარკის შესახებ თქვენს მიერ ადრე განთავსებულ განცხადებებსაც, რომელთა წაშლაც დაუბრკოლებლად შეგიძლიათ.
  ამავე დროს, შეგიძლიათ პორტალზე ყოფნის პერიოდში დაუბრკოლებლად (პაროლის ხელახლა შეყვანის გარეშე) განათავსოთ განცხადებები მენიუებში:“მძღოლის ვაკანსია”, “გაყიდულის ძიება,”“სერვის-ცენტრები”, “კერძო ხელოსნები”, “სხვა მომსახურება”, “ავტომფლობელები”, მანამდე, სანამ არ დააჭერთ ღილაკს ”გასვლა”.  
   აღნიშნულ მენიუებს მეტი სიზუსტისთვის იქვე ახლავს მცირე განმარტება “განცხადების განთავსების ინსტრუქცია”-ში. 
 
   თუ  გსურთ გაასხვისოთ ავტოსატრანსპორტო საშუალება, მენიუში “გაყიდვა”, ავსებთ მოცემულ ველებს, იქვე შეგიძლიათ ატვირთოთ 6 ფოტოსურათი, მათი ხარისხის შესანარჩუნებლად სასურველია ზომით 500X400-მდე.
  ადმინისტრატორის მიერ თქვენი განცხადების გამოქვეყნების შემდგომ შეგიძლიათ განცხადების მხოლოდ ტექსტური ნაწილის რედაქტირება. იგივე წესები ვრცელდება  მენიუში – “ავტონაწილები” - განცხადების განთავსებისას.
    თუ თქვენი განცხადება შეეხება ისეთ მარკას და/ან მოდელს, რომელიც არ არის წარმოდგენილი ასარჩევ ველში, მენიუ “კონტაქტი”-ს საშუალებით უკავშირდებით საიტის ოპერატორებს (გარკვევით მიუთითეთ მარკის და/ან მოდელის სახელწოდება), რომელიც უზრუნველყოფს მოცემული მარკის/მოდელის დამატებას. 
     
  
     მომხმარებლის მიერ განთავსებული განცხადების შინაარსზე, მონაცემთა სისწორესა და ყველა შესაძლო შედეგზე მთლიანად პასუხისმგებელია მისი ავტორი. 
  ამავე დროს საიტის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს არათემატური, გაუგებარი შინაარსის, მისთვის მიზანშეუწონელი და ა.შ. განცხადების და/ან მასალის განთავსების შემთხვევაში ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დაბლოკოს (წაშალოს) განაცხადი. 
   ასევე აკრძალულია ფოტოსურათზე და განცხადების ტექსტურ ნაწილში ყოველგვარი სახის სარეკლამო ან არათემატური ინფორმაციის თვითნებურად განთავსება. ნებისმიერი მიზნით ადმინისტრაციის შეცდომაში შეყვანა/მცდელობა გამოიწვევს ამ მომხმარებელთან ყოველგვარი თანამშრომლობის შეწყვეტას, რისი აღდგენაც მომავალში აღარ განიხილება.

     თემატურად სწორად შევსებული განცხადებები საიტზე გამოქვეყნდება 24 სთ-ის განმავლობაში და მათი განთავსების ხანგრძლივობა მთლიანად ავტორზეა დამოკიდებული, გარდა ზემოთ აღნიშნული დარღვევებისა, ან გაუთვალისწინებელი ტექნიკური მიზეზებით გამოწვეული შემთხვევებისა. 
 
 
   თქვენს მიერ განთავსებული განცხადების მეტი უსაფრთხოების მიზნით “პაროლის” ველში შეიყვანეთ 7 ან მეტი შერეული ციფრული და ტექსტური სიმბოლო.  
    ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას განმცხადებლის მიერ ატვირთული ფოტოსურათები გარკვეული საჭირო კორექტირების შემდეგ (სახელმწიფო ნომრის, ადამიანის გამოსახულების წაშლით და სხვ.) სურვილისამებრ გამოიყენოს “ავტოკოლექციის” შესავსებად შემდგომი საჯარო ჩვენებისათვის.
    საიტის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს ვინმესთან ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეცვალოს ზემოთ აღნიშნული პირობები, ამავე გვერდზე ცვლილების განხორციელების თარიღის მითითებით;  
  
   ღილაკზე “დამატება” დაჭერით, ანუ განცხადების განთავსებით თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით მენიუს "პორტალით სარგებლობის პირობები"  და ეთანხმებით მას.


   გისურვებთ წარმატებას! 
                             allauto.ge


 


 
Copyright © 2009 - 2011 allauto.ge   All Rights Reserved