ავტოგაქირავება |   გაცვლა |   მძღოლის ვაკანსია |   ავტონაწილები | გაყიდულის ძიება |
ყიდვა გაყიდვა განბაჟება                                                 ავტოინფო სასარგებლოა საგზაო მოძრაობის ტესტები ჯარიმები   
უფასო განცხადებები მენიუებიდან: / მძღოლის ვაკანსია / გაყიდულის ძიება (ავტოტრანსპორტის) / ავტონაწილები / ავტოტრანსპორტის ყიდვა - გაყიდვა / ავტოგაქირავება / გაცვლა./ >>> ავტოკოლექციიდან: / სერვისცენტრები / კერძო ხელოსანი / სხვა მომსახურება / ავტომფლობელები / <<< ნუ გაუშვებ შანსს, დატოვე შენი განცხადება.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Merscedes-Benz

    Mercedes-Benz Mersedes-Benz

Cadillac

CadillacCadilac


პორტალით სარგებლობის პირობები

პორტალით სარგებლობის პირობები
 

  BMW
  Nissan
  Toyota
  Chevrolet
    Volkswagen
  Ferrari

 
ცვლილება განხორციელდა 17.01.2012-ში

   პორტალი მოიცავს მრავალ სხვადასხვა სახის ინფორმაციას. ადმინისტრაცია მუდმივად ცდილობს დააზუსტოს მათი სისწორე. მიუხედავად ამისა, პორტალზე განთავსებული ზოგიერთი ინფორმაცია შეიძლება იყოს მცდარი ან შეიცავდეს რაიმე სახის უზუსტობას, რაზეც ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი. 
   ასევე არ აგებს პასუხს პორტალზე განთავსებულ სხვადასხვა სახის რეკლამებში წარმოდგენილი პროდუქციის ხარისხსა და/ან მომხმარებლისთვის მიწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე. 
 
    პორტალზე არსებული სხვადასხვა სახის მასალა (ფოტო, ვიდეო და სხვ.) შეიძლება დაცული იყოს საავტორო უფლებით და მომხმარებლის მიერ მისი კომერციული ან სხვა მიზნით გამოყენება დაუშვებელია საიტის ადმინისტრაციასთან შეთანხმების გარეშე. 
 
  აკრძალულია მომხმარებლის მიერ პორტალზე ისეთი მასალის ატვირთვა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს სისტემის მუშაობის შეფერხება ან დაზიანება.

  
                                       ”განცხადების განთავსების ზოგადი პირობები”
 
  პორტალზე განცხადების განთავსება შესაბამის მენიუებში უფასოა.
  ერთ განმცხადებელს შეუძლია შეუზღუდავად (გონივრულ ფარგლებში და მოკლედ (განცხადების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 სტრიქონს)) გააკეთოს თემატური განცხადებები სხვადასხვა მარკის მომსახურების მენიუებიდან. მაგ., თუ გსურთ გააკეთოთ განცხადება Alfa Romeo-ს მარკის მოდელების სერვისის ან სხვა მომსახურების შესახებ, მთავარ გვერდზე “ავტოკოლექციაში” ან სხვა მენიუდან ირჩევთ Alfa Romeo-ს, შემდეგ “მომსახურება Alfa Romeo-ზე” არსებული მენიუებიდან ირჩევთ თქვენი განცხადების თემატიკის შესაბამის მენიუს, შედიხართ სისტემაში და განათავსებთ შესაბამის განცხადებას. 
  ღილაკზე  “ჩემი განცხადებები” – დაჭერით შეგიძლიათ შევსებისთანავე (გამოქვეყნებამდე) ნახოთ თქვენი განცხადება და სურვილის შემთხვევაში წაშალოთ. ამ ტიპის განცხადებების რედაქტირება პორტალზე არ ხდება. განცხადების წაშლა და თავიდან განთავსება შეგიძლიათ გამოქვეყნების შემდეგაც.
  ასევე ნახავთ მოცემული მარკის შესახებ თქვენს მიერ ადრე განთავსებულ განცხადებებსაც, რომელთა წაშლაც დაუბრკოლებლად შეგიძლიათ.
  ამავე დროს, შეგიძლიათ პორტალზე ყოფნის პერიოდში დაუბრკოლებლად (პაროლის ხელახლა შეყვანის გარეშე) განათავსოთ განცხადებები მენიუებში:“მძღოლის ვაკანსია”, “გაყიდულის ძიება,”“სერვის-ცენტრები”, “კერძო ხელოსნები”, “სხვა მომსახურება”, “ავტომფლობელები”, მანამდე, სანამ არ დააჭერთ ღილაკს ”გასვლა”.  
   აღნიშნულ მენიუებს მეტი სიზუსტისთვის იქვე ახლავს მცირე განმარტება “განცხადების განთავსების ინსტრუქცია”-ში. 
 
   თუ  გსურთ გაასხვისოთ ავტოსატრანსპორტო საშუალება, მენიუში “გაყიდვა”, ავსებთ მოცემულ ველებს, იქვე შეგიძლიათ ატვირთოთ 6 სურათი, სასურველია ზომით 500X400-მდე, რადგან სხვა ზომის ფოტოსურათებმა შესაძლოა საგრძნობლად იმოქმედოს გამოსახულების ხარისხზე.  
  ადმინისტრატორის მიერ თქვენი განცხადების გამოქვეყნების შემდგომ შეგიძლიათ განცხადების მხოლოდ ტექსტური ნაწილის რედაქტირება. იგივე წესები ვრცელდება  მენიუში – “ავტონაწილები” - განცხადების განთავსებისას.
    თუ თქვენი განცხადება შეეხება ისეთ მარკას და/ან მოდელს, რომელიც არ არის წარმოდგენილი ასარჩევ ველში, მენიუ “კონტაქტი”-ს საშუალებით უკავშირდებით პორტალის ოპერატორებს (გარკვევით მიუთითეთ მარკის და/ან მოდელის სახელწოდება), რომელიც უზრუნველყოფს მოცემული მარკის/მოდელის დამატებას. 
     
  
    მენიუები - “გაყიდვა”,  “ავტოგაქირავება”, “გაცვლა”,  “მძღოლის ვაკანსია”,  “ავტონაწილები”, “გაყიდულის ძიება”, “სერვის ცენტრები”, “კერძო ხელოსნები”, “ავტომფლობელები”, “სხვა მომსახურება”,  ივსება მომხმარებლის მიერ, ამიტომ აღნიშნულ მენიუებში განთავსებული  განცხადებების შინაარსზე, მონაცემთა სისწორესა და ყველა შესაძლო შედეგზე მთლიანად პასუხისმგებელია მისი ავტორი. 
  ამავე დროს პორტალის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს არათემატური, გაუგებარი შინაარსის, არაკორექტული, მისთვის მიზანშეუწონელი, კანონით აკრძალული განცხადების და/ან მასალის განთავსების შემთხვევაში ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დაბლოკოს (წაშალოს) განაცხადი. 
   ასევე აკრძალულია ფოტოსურათზე და განცხადების ტექსტურ ნაწილში ყოველგვარი სახის სარეკლამო ან არათემატური ინფორმაციის თვითნებურად განთავსება. ნებისმიერი მიზნით ადმინისტრაციის შეცდომაში შეყვანა/მცდელობა გამოიწვევს ამ პირებთან ყოველგვარი თანამშრომლობის შეწყვეტას, რისი აღდგენაც მომავალში აღარ განიხილება.

     თემატურად სწორად შევსებული განცხადებები პორტალზე გამოქვეყნდება 24 სთ-ის განმავლობაში და მათი განთავსების ხანგრძლივობა მთლიანად ავტორზეა დამოკიდებული, გარდა ზემოთ აღნიშნული დარღვევებისა, ან გაუთვალისწინებელი ტექნიკური მიზეზებით გამოწვეული შემთხვევებისა. 
 
 
   თქვენს მიერ განთავსებული განცხადების მეტი უსაფრთხოების მიზნით ადმინისტრაცია მომხმარებელს ურჩევს “პაროლის” ველში აკრიფოს 7,  ან მეტი შერეული ციფრული და ტექსტური სიმბოლო.  
   ასევე იტოვებს უფლებას განმცხადებლის მიერ ატვირთული ფოტოსურათები გარკვეული საჭირო კორექტირების შემდეგ (სახელმწიფო ნომრის, ადამიანის გამოსახულების წაშლით და სხვ.) სურვილისამებრ გამოიყენოს “ავტოკოლექციის” შესავსებად შემდგომი საჯარო ჩვენებისათვის.
    პორტალის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეცვალოს ზემოთ აღნიშნული პირობები ამავე გვერდზე ცვლილების განხორციელების თარიღის მითითებით;  
  
   ღილაკზე “დამატება” დაჭერით, ანუ განცხადების განთავსებით თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით მენიუს "პორტალით სარგებლობის პირობები"  და ეთანხმებით მას.


   გისურვებთ წარმატებას! 
                             allauto.ge


 


 
Copyright © 2009 - 2011 allauto.ge   All Rights Reserved