ბილეთი N 9                                                              
აირჩიეთ სწორი პასუხი
1  
2