ბილეთი N 7                                                              
აირჩიეთ სწორი პასუხი
1  
2  
3