ბილეთი N 30                                                              
აირჩიეთ სწორი პასუხი
1  
2