ბილეთი N 22                                                              
აირჩიეთ სწორი პასუხი
1  
2